W 2010 r. oddano północną, najnowszą część Sądeckiego Parku Etnograficznego – MIASTECZKO GALICYJSKIE, oddzielone od muzealnej wsi rzeką Łubinką. Ma ono inny charakter niż reszta skansenu: w całości jest zrekonstruowane z materiałów współczesnych. 

Zespół prezentuje obraz XIX-wiecznej małomiasteczkowej architektury galicyjskiej. Składa się z 20 obiektów, będących replikami zabytków dawnej zabudowy w różnych małych miastach Galicji. Tworzą one cztery pierzeje niewielkiego rynku i dwa fragmenty pierzei ulicznych. Największym obiektem jest budynek ratusza ze Starego Sącza z arkadowymi podcieniami i wieżą. In situ ratusz nigdy do końca nie został zrealizowany, przeszkodziły temu pożary, które na początku XIX w. dwukrotnie niszczyły rozpoczętą budowlę. Kształt budynku odtworzono na podstawie zachowanych rysunków projektowych syndyka miejskiego Wolskiego z 1807 r., wnętrza zaadaptowano na potrzeby nowoczesnego zespołu pomieszczeń konferencyjno-edukacyjnych z pokojami gościnnymi. Mieści się tu także galeria wystawiennicza i kawiarnia oraz centrum informacyjne. Na zachód od ratusza, poza rynkiem małomiasteczkowym, zrekonstruowano klasycystyczny dwór szlachecki z Łososiny Górnej, który jest przybliżoną kopią niezachowanego obiektu z XVIII wieku (uległ całkowitemu zniszczeniu w latach 70. XX wieku). Dwór ten został wyodrębniony jako osobny element architektoniczno- krajobrazowy, ulokowano w nim bibliotekę specjalistyczną, biura i pokoje gościnne.Naprzeciw ratusza, na wschodniej pierzei rynku powstała replika XVIII-wiecznej karczmy z Orawki. To duży obiekt gastronomiczny z wnętrzem urządzonym w stylu dawnej gospody, ale z nowoczesnym zapleczem. Pozostałe pierzeje utworzone są z replik zabytkowych podcieniowych domów z Zakliczyna, Ciężkowic, Lipnicy Murowanej, przysłupowych z Zakliczyna, ponadto z Krościenka, Lanckorony, Czchowa, Starego Sącza. Całość uzupełniają: remiza strażacka, dwie kapliczki i studnia.
Miasteczko Galicyjskie zaplanowane zostało jako wejściowy sektor skansenu, pełniący także funkcje edukacyjno-rekreacyjne, związane z usługami turystycznymi i handlowymi.

I
Ratusz z salą konferencyjną, kawiarnią, galerią wystaw zmiennych oraz pokojami gościnnymi (budynek wzorowany na niezrealizowanym projekcie ratusza w Starym Sączu)

II
Atelier fotografa i pracownia zegarmistrza (rekonstrukcja niezachowanego budynku ze Starego Sącza) 

III
Pracownia garncarza (kopia wzorowana na budynku zachowanym w Starym Sączu)

IV
Remiza Straży Pożarnej (replika budynku OSP z Lipinek k. Gorlic)

V
Dwór szalchecki z biblioteką specjalistyczną Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (rekonstrukcja niezachowanego obiektu z Łosoiny Górnej)

VI
Kapliczka z figurą św. Floriana (kopia wzorowana na zachowanym obiekice w Zakliczynie)

VII
Karczma Galicyjska z usługami gastronomiczno-hotelarskimi (rekonstrukcja żydowskiej karczmy z Orawki)

VIII
Kasa i informacja (rekonstrukcja niezachowanego budynku z Zakliczyna)

IX
Antykwariat (rekonstrukcja niezachowanego budynku z Krościenka nad Dunajcem)

X
Sklep i warsztat snycerza (kopia budynku zachowanego w Krościenku nad Dunajcem)

XI
Galeria paszyńska (kopia budynku zachowanego w Krościenku nad Dunajcem)

XII
Apteka i gabinet dentystyczny (rekonstrukcja niezachowanego budynku z Lanckorony)  

XIII
Dom krawca (rekonstrukcja niezachowanego budynku z Czchowa)

XIV
Cukiernia Lwowska (kopia budynku zachowanego na rynku w Ciężkowicach)

XV
Poczta Galicyjska (rekonstrukcja niezachowanego budynku z Lipnicy Murowanej)

XVI
Sklepik Kolonialny (kopia budynku z Zakliczyna)

XVII
Magiel i Fryzjer (rekonstrukcja niezachowanego budynku z Zakliczyna)

XVIII
Posterunek żandarmerii - wnętrza niedostępne turystom (rekonstrukcja niezachowanego budynku z Zakliczyna)

XIX
Studnia miejska (rekonstrukcja niezachowanego obiektu ze Starego Sącza) 

XX
Kalpiczka z figurą św. Jana Nepomucena (kopia zachowanej kalpiczki z Czchowa)

 

MIASTECZKO GALICYJSKIE
Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Lwowska 226

tel. 18 444 35 70
miasteczko@muzeum.sacz.pl